Wat is Zomerparkfeest? Contact Pers

Praktische info / Open

Gemeente Venlo staat voor een stad die begaanbaar en gebruiksvriendelijk is voor iedereen, dus ook voor bewoners en bezoekers met een beperking. Waar mogelijk worden voortdurend oplossingen gezocht om bijvoorbeeld wegen, pleinen, gebouwen en festivals toegankelijk te maken. Een proces dat begint bij twee eenvoudige vragen: staan we open voor mensen met een beperking? En, wat kunnen we doen om daadwerkelijk open te zijn voor die mensen? Open staan en open zijn is daarmee de leidraad naar een open en toegankelijke stad voor iedereen.