Wat is Zomerparkfeest? Contact Pers

Rom blogt

  • 10-08-2010  - Je voelt je klein. Heel klein. In het hooggebergte van Noord Spanje. Aigestortes. Wandelend van hut naar hut. Van piek naar pas. Op zo zeventwintighonderd meter hoogte. Van alles en iedereen verlaten. De stilte is nog nooit zo aanwezig. De afdalingen zo steil. De gesprekken zo basic. De slaap zo diep en de dromen zo bizar. En de lucht zo fris. Maar ook hier zijn de verleidingen groot. Toulouse lonkt. Haar cultuur. Haar musea. Haar muziek. Haar kathedralen. Haar drukte. Haar Franse joix de vivre. Haar polyphonale muziek. Haar terrasjes. Haar expressootjes met een croissantje. Smorgens als de stad tot leven komt. En het slenteren zonder dalen. Vanuit de bergen, ben ik dus al een beetje op de terugweg en het Zomerparkfeest komt dichterbij. Zeker in mijn dromen. Plots wordt ik wakker als Johan aan mij vraagt waarom ik niet bij de Ouverture met Bert, 'T Verlange en de Score Jazz Orchestre was. Vertwijfeld zit ik rechtop in mijn bed met dik matras. De realisatie komt even later. Dromen zijn soms zo realistisch. Net echt. Ik kom weer dichterbij Venlo. Daar komt het door. En dan komt ook weer de drang om te bloggen op. In een hotelletje kan ik Frans internetten. Op een Frans toetsenbord. En daar staat de a op de q, de w op de z en de n op de m. Als ik dus even enthousiast aan het typen ben staat er Wonerpqrkfeest in plaats van Zomerparkfeest. Ik moet dus opletten wat ik type. Qndes aordt het een onleesbqqr verhqql en dqqr hebben ze miks qqn. Nqqr de verleiding is ael erg groot on snel te schrijven woqls ik ook thuis doe op nijm conputer.